Introductie

De website nl.makeitwork.press/nl is een website van MakeitWorkPress, een handelsnaam van CreativeSolvers geregistreerd onder de kamer van koophandel onder KVK54845874.

Indien u gebruik maakt van deze website verwerken wij mogelijk persoonlijke gegevens via cookies. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten, gaat u akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren zoals hier is omschreven. Wij verwerken deze persoonlijke gegevens op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming.

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en hebben daar maatregelen voor genomen. Jouw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij daar aanleiding voor is en dit expliciet in jouw belang is.

Dit privacy statement kan onder voorbehoud worden gewijzigd en is niet van toepassing op derden die gelinkt zijn op deze website. Voor vragen, klachten of verzoeken omtrent dit statement kunt u contact opnemen via [email protected]/nl.

Grondslagen voor verwerking

We verwerken persoonlijke gegevens op basis van de volgende grondslag:

 • Om enige overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen indien aanwezig.
 • Om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang voor jou of ons indien aanwezig.
 • Nadat hiervoor persoonlijke toestemming is gegeven.

Doeleinden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in de meeste gevallen om tot een overeenkomst te komen, waarbij we de overeenkomst niet kunnen afsluiten als we niet op de hoogte zijn van uw persoonlijke gegevens. In de meeste gevallen gaat dit om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Indien u klant bij ons bent, zijn wij wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens waaronder naam, adres, e-mailadres en bedrijfsnaam te verwerken voor een correctie facturatie en de administratie.

In het kort verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website en onze diensten.
 • Het beveiligen van onze website en onze diensten
 • Het contact leggen tussen ons en u als bezoeker. Hiervoor maken wij gebruik van formulieren waarij we vragen naar uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Het contact leggen voor de juiste facturatie, administratie, support en uitvoering van opdrachten indien u een klant van ons bent.
 • Het opsporen en verhelpen van technische fouten op de website.
 • Het herinneren van persoonlijke gegevens bij het achterlaten van reacties.
 • Het optimaliseren van de website voor bezoekers
 • Het mogelijk maken van technische functionaliteiten van de website.

Verwerkte gegevens

De volgende gegevens worden opgeslagen of verwerkt bij het gebruik van deze website:

 • Wij ontvangen een mail met uw naam, e-mailadres en telefoonnummer indien u contact met ons opneemt via een van de formulieren aanwezig op de website. Deze gegevens worden niet op deze website opgeslagen.
 • Wij maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten functioneren.
 • Onze serverlogs bewaren automatisch enkele gegevens over de verbindingen met onze servers zoals IP-adres, browserversie en tijdstip van bezoek.
 • Mogelijk verwerken wij via een supportverzoek, e-mailbericht, socialmediabericht aanvullende persoonsgegevens van jou. Deze worden alleen gebruikt voor de uitvoering van het verzoek en zullen wij voor zo ver mogelijk verwijderen.
 • Indien je een reactie achter laat op de website, wordt de informatie die je deelt in het reactieformulier, je IP-adres en de browser opgeslagen om spam te voorkomen. Indien je gebruik maakt van Gravatar wordt mogelijk jouw e-mail adres geanomiseerd doorgegeven aan Gravatar. Meer informatie over de privacyverklaring van Gravatar is te vinden op https://automattic.com/privacy/.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina van een website mee kan worden gestuurd, en op uw computer wordt opgeslagen. De informatie die daarin is opgeslagen kan bij opeenvolgende bezoeken weer naar onse servers of die van relevante derde partijen worden gestuurd. Wij maken gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten functioneren:

 • Cloudflare: Dit functionele cookie zorgt ervoor dat de website geoptimaliseerd kan worden door Cloudflare, een dienst om statische bestanden sneller af te leveren. Dit cookie wordt maximaal een jaar bewaard.
 • Google Analytics: De cookies van Google Analytics zorgen ervoor dat wij statistieken kunnen bijhouden voor de website en deze kunnen optimaliseren. In de toepassing van Google Analytics hebben wij de IP addressen van bezoekers geanonimiseerd. Ook heeft Google Analytics geen toestemming voor het verzamelen van gegevens voor advertenties en aanvullende diensten. In aanvulling maakt deze website geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. Als laatste hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics. Indien u zich wilt terugtrekken uit dit cookie kunt u gebruik maken van de browser-extensie voor Google Analytics opt-out (browser-extensie voor Google Analytics Opt-out). Meer opties over de privacy instellingen van Google Analytics kunt u vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites. De gegevens verwerkt door Google Analytics blijven maximaal 26 maanden bewaard.
 • PolyLang Language: Dit functionele cookie bewaart de standaardtaal van de website en verloopt na een dag.
 • WordPress: WordPress plaatst functionele cookies om inloggen van accounts mogelijk te maken. Deze worden gedurende de inlogsessie bewaard en blijven 2 dagen geldig. Indien je Remember me hebt aangekruist blijft het cookie 2 dagen bewaard.
 • Indien je een reactie achter laat op onze website kan je aangeven om je naam, e-mailadres en website te herinneren. Dit cookie blijft 1 jaar bewaard.
 • Als je enig bericht bewerkt in WordPress wordt er een aanvullende cookie opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

U kunt meer informatie vinden over het toestaan of blokkeren van cookies in de instellingen van uw browser. Als u cookies blokkeert, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functionaliteiten van deze website.

Verwerking door derden

De volgende derde partijen verwerken mogelijk persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website. Dit doen wij voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten, vanwege een wettelijke verplichting of het registreren van domeinnamen.

 • Indien u gebruik maakt van een van onze nieuwsbrieven worden uw persoonlijke gegevens, in dit geval uw e-mail adres en in sommige gevallen uw naam, verwerkt door Send in Blue. Indien u bent ingeschreven op deze nieuwsbrief, heeft u hiervoor zelf toestemming gegeven. U heeft de mogelijkheid zich voor deze mails uit te schrijven.
 • Indien u gebruik maakt van een van de contactformulieren worden deze e-mails verstuurt door Send in Blue. Wij hebben met Send in Blue een verwerkersovereenkomst afgesloten (deze overeenkomst wordt automatisch afgesloten bij het overeenkomen van de algemene overeenkomst).
 • Indien u klant van ons bent worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor een correctie facturatie en administratie door de applicatie van Wave Financial Inc.
 • Indien u diensten afneemt en daarvoor online betaalt, maken wij gebruik van betaaldiensten zoals Ideal, Credit Cards of Paypal om deze betaling mogelijk te maken. Deze betalingen worden mogelijk gemaakt en opgeslagen door Stripe, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij slaan zelf geen betalingsinformatie op.
 • Als er enige content ingesloten is via externa platforms zoals Instagram, Twitter, Youtube of Vimeo, kan deze content mogelijk jouw interactie met deze content bijhouden en volgen.

De hierboven genoemde derde partijen zijn ook gebonden aan de verplichtingen welke volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om een verzoek te doen om uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met het eerder vernoemde e-mailadres. Indien u jonger bent dan 16 jaar dient een dergelijk verzoek gedaan te worden door de ouders of een wettelijk vertegenwoordiger.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens op onze website en u van mening bent dat dit in strijd met de wet gaat, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van mening denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens via deze website, neem dan direct contact met ons op via het eerder vernoemde e-mail adres.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, om het risico van verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging daarvan zo klein mogelijk te maken. Zo laten we alleen de noodzakelijke en geauthoriseerde personen toe tot persoonlijke gegevens, maken we gebruik van beveiligde verbindingen en wordt de veiligheid van onze website regelmatig gecontroleerd. Wij hebben eveneens maatregelen op applicatie en serverniveau genomen om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren.